Inomhustäckning

Dålig mobiltäckning inomhus?

Alla kan idag skaffa sig en aktiv mobilsändare, en så kallad repeater som används för att förbättra mobiltäckningen inomhus(OBS! Kräver tillstånd från operatör). Det är enkelt att installera och vi hjälper dig med projektering, montering och inställning.

Fördelar med förbättrad inomhustäckning:

  • Förbättrad arbetsmiljö genom att strålningen från mobilen minskar när täckningen förbättras.
  • Bättre batteritid när mobilen strålar mindre.
  • Säkerställd kommunikation genom färre avbrott och tappade samtal.
  • Enkelt och driftssäkert.

För vem?

Små, medelstora och större företag och organisationer där man idag har problem med dålig inomhustäckning på mobiltelefonerna. Vi säljer och installerar förstärkningsutrustning för mobiltelefoni(GSM, UMTS, CDMA450), Komradio samt GPS. Med utrustning från MIC Nordic & Mobilepartners(Communica).

Bild på Colier
Mic logo
Produktbild mp2110a
logo mobilpartners

Kontakta oss