Personal

Lena Åhs

Ansvarig telefonväxlar, marknadsansvarig Företagssäljare, Administration

Arne Åhs

Butiksansvarig, ansvarig eftermarknad Ansvarig installation & service bussdatasystem

Kjell Berlin

Installation Komradio / mobiltelefoner / Mobildata / Rakel / Bussdatasystem

Nils Granath

Butikssäljare / Företagssäljare

Rickard Höggren

Butikssäljare

Emil Perjus

Installation Komradio / mobiltelefoner / Mobildata / Rakel / Bussdatasystem

Kontakta oss