Basstationer, repeater

Basstationer

Basstationer & Repeater

När du behöver komradio över större ytor eller i täta byggnader används basstationer eller en repeater. Vanliga exempel där repeater används är industrier, sjukhus, byggarbetsplatser eller om du vill kunna använda din radio mellan två städer. Det kan även vara att din radio behöver ha täckning i en källare eller i ett större huskomplex där vi då kan bygga täckning. Med en basstation får vi även möjligheten till direktanrop, alarmering och mycket mer. Radiosystem har eget nät över Uppsala till vilket vi hyr ut radio för event, arbete eller annan användning.

Kompletta lösningar av basstationer

Vi säljer, bygger, programmerar och installerar basstationer för olika typer av komradiosystem från våra leverantörer Icom, Motorola samt Hytera.

Förstärkning av mobiltäckning

Söker du basstation eller repeater till mobilnätet? Radiosystem kan mäta och bygga mobiltäckning inomhus. Klicka här för mer information.

icom logo
motorola logo
Hytera