Basstationer för ett fungerande mobilt nätverk

Basstationer

En basstations uppgift är att förmedla radiovågor mellan mobiltelefoner som används. Exempelvis i samtal, surf eller för att skicka sms. Basstationen sänder och tar emot radiovågorna med hjälp av en antenn som säkerställer att kontakten mellan stationen och enheterna fungerar. Antennen placeras vanligtvis på master, hustak eller fasader.

Kompletta lösningar av basstationer

Vi säljer, bygger, programmerar och installerar basstationer för olika typer av Radiosystem från våra leverantörer Icom & Motorola. E

icom logo
motorola logo